Każdy przedmiot – łatwo i klarownie

"Teraz matura" to uzupełniany i co roku dostosowywany względem podstawy programowej i wymogów komisji egzaminacyjnych zbiór zadań i arkuszy maturalnych od wydawnictwa Nowa Era

Zdaj co chcesz

Teraz matura” to uzupełniany i co roku dostosowywany względem podstawy programowej i wymogów komisji egzaminacyjnych zbiór zadań i arkuszy maturalnych od wydawnictwa Nowa Era. W zbiorze znajdziemy większość z przedmiotów, które uczeń musi oraz wybierze jako dodatkowe na maturze. Wszystkie książki są podzielone ze względu na zakresy, w przypadku języka polskiego, matematyki i języka (angielski, niemiecki) na podstawę i rozszerzenie (w jednej publikacji), a pozostałe wyłącznie w zakresie rozszerzonym. Książki ułatwiają usystematyzowanie i przyswojenie potrzebnego na egzaminie zakresu tematycznego, ale też w bardzo prosty i klarowny sposób tłumaczą zagadnienia potrzebne do prawidłowej nauki przedmiotu. Książki są skorelowane ze stroną internetową, na której znajdziemy strefę ucznia i nauczyciela. Ci pierwsi będą mogli znaleźć tam kalendarz przygotowań, fiszki lub niezbędne artykuły, tłumaczące egzamin dojrzałości pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Nauczyciele będą mogli skorzystać z szerokiej bazy sprawdzianów, opracowań i kart pracy, które z pewnością pomogą w prowadzeniu zajęć.

Dlaczego to takie potrzebne?


Każda publikacja zawiera obszerny wstęp, który sugeruje sposób zabrania się do nauki i rozplanowania materiału. Podzielona jest na zagadnienia tematyczne, w każdym z nich znajdzie się tekst, zadania do wykonania (na końcu książki znajdują się odpowiedzi) oraz sugestie co do wykonania zadań. Zestaw do języka polskiego zawiera podział na podstawę i rozszerzenie, pracę z tekstem, sposoby pisania rozprawki problemowej, wypowiedź argumentacyjną, ustną oraz arkusze. Matematyka to zbiór podstawowych zadań, rozszerzonych, tabele i tablice z wzorami, sposoby rozwiązań oraz przykładowe arkusze. Dzięki tak skonstruowanej publikacji uczeń może rozplanować swoją pracę, by na koniec sprawdził w jakim tempie idzie mu wypełnienie całego arkusza.

Arkusze maturalne, które są dołączone do publikacji nie są przedrukiem tych, z którymi zmagali się maturzyści z lat wcześniejszych. Żadnego z nich nie można również znaleźć w obiegu internetowym. To specjalnie opracowane zbiory, w których uczeń może zmierzyć się z posiadaną wiedzą i czasem, jaki jest mu potrzebny na wykonanie poszczególnych zadań. Każde z nich – krótkie i opisowe, są wytłumaczone w działach wcześniejszych, a ich rozwiązania (w tym rozprawka lub zadanie opisowe) posiada obszerne wyjaśnienie z tyłu książki. Publikacje doskonale uzupełnia również repetytorium, które jest dostępne w ofercie Nowej Ery, doskonale też współgra z podręcznikiem przedmiotowym.

School obraz autorstwa freepik - www.freepik.com