Każdy przedmiot – łatwo i klarownie

"Teraz matura" to uzupełniany i co roku dostosowywany względem podstawy programowej i wymogów komisji egzaminacyjnych zbiór zadań i arkuszy maturalnych od wydawnictwa Nowa Era

Zdaj co chcesz

Teraz matura” to uzupełniany i co roku dostosowywany względem podstawy programowej i wymogów komisji egzaminacyjnych zbiór zadań i arkuszy maturalnych od wydawnictwa Nowa Era. W zbiorze znajdziemy większość z przedmiotów, które uczeń musi oraz wybierze jako dodatkowe na maturze. Wszystkie książki są podzielone ze względu na zakresy, w przypadku języka polskiego, matematyki i języka (angielski, niemiecki) na podstawę i rozszerzenie (w jednej publikacji), a pozostałe wyłącznie w zakresie rozszerzonym. Książki ułatwiają usystematyzowanie i przyswojenie potrzebnego na egzaminie zakresu tematycznego, ale też w bardzo prosty i klarowny sposób tłumaczą zagadnienia potrzebne do prawidłowej nauki przedmiotu. Książki są skorelowane ze stroną internetową, na której znajdziemy strefę ucznia i nauczyciela. Ci pierwsi będą mogli znaleźć tam kalendarz przygotowań, fiszki lub niezbędne artykuły, tłumaczące egzamin dojrzałości pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Nauczyciele będą mogli skorzystać z szerokiej bazy sprawdzianów, opracowań i kart pracy, które z pewnością pomogą w prowadzeniu zajęć.

Dlaczego to takie potrzebne?


Każda publikacja zawiera obszerny wstęp, który sugeruje sposób zabrania się do nauki i rozplanowania materiału. Podzielona jest na zagadnienia tematyczne, w każdym z nich znajdzie się tekst, zadania do wykonania (na końcu książki znajdują się odpowiedzi) oraz sugestie co do wykonania zadań. Zestaw do języka polskiego zawiera podział na podstawę i rozszerzenie, pracę z tekstem, sposoby pisania rozprawki problemowej, wypowiedź argumentacyjną, ustną oraz arkusze. Matematyka to zbiór podstawowych zadań, rozszerzonych, tabele i tablice z wzorami, sposoby rozwiązań oraz przykładowe arkusze. Dzięki tak skonstruowanej publikacji uczeń może rozplanować swoją pracę, by na koniec sprawdził w jakim tempie idzie mu wypełnienie całego arkusza.

Arkusze maturalne, które są dołączone do publikacji nie są przedrukiem tych, z którymi zmagali się maturzyści z lat wcześniejszych. Żadnego z nich nie można również znaleźć w obiegu internetowym. To specjalnie opracowane zbiory, w których uczeń może zmierzyć się z posiadaną wiedzą i czasem, jaki jest mu potrzebny na wykonanie poszczególnych zadań. Każde z nich – krótkie i opisowe, są wytłumaczone w działach wcześniejszych, a ich rozwiązania (w tym rozprawka lub zadanie opisowe) posiada obszerne wyjaśnienie z tyłu książki. Publikacje doskonale uzupełnia również repetytorium, które jest dostępne w ofercie Nowej Ery, doskonale też współgra z podręcznikiem przedmiotowym.

School obraz autorstwa freepik - www.freepik.com

Matura? Rozplanuj pracę i zdaj!

Egzamin dojrzałości zdaje każdy uczeń ostatniej klasy szkoły średniej, który uzyskał pozytywną ocenę końcową z wszystkich przedmiotów

Jak się za to zabrać?

Egzamin dojrzałości zdaje każdy uczeń ostatniej klasy szkoły średniej, który uzyskał pozytywną ocenę końcową z wszystkich przedmiotów. Wybór (deklaracja maturalna) powinien być złożony na ręce wychowawcy nie później niż do końca września, a wszelkich poprawek można dokonać do początku lutego. Każdy z uczniów ma obowiązek przystąpić do trzech egzaminów pisemnych (czterech, wliczając język mniejszości narodowej): języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego (angielski, niemiecki, francuski). Obowiązkiem maturzysty jest przystąpienie do jednego egzaminu pisemnego z dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (wybór 1 z 10 przedmiotów) oraz dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Uczeń może wybrać sześć przedmiotów, które będzie zdawał w formie rozszerzonej.

No dobrze, już wybraliśmy. Teraz trzeba zabrać się za naukę. Jeśli nie potrafimy rozplanować czasu sami i nie czujemy się zmobilizowani przez nauczycieli danego przedmiotu możemy sami ustalić sobie kalendarz pracy. Będzie on polegał na poświęceniu czasu zarówno na bieżące jak i powtórkowe partie materiału. Jeśli i to nie zdaje rezultatu należy sięgnąć po opracowania maturalne – polski rynek wydawniczy oferuje szeroką gamę repetytoriów, vademecum i podręczników uzupełniających, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Da osób mających problem z mobilizacją sugeruje się naukę z kimś, rozłożenie i opracowanie partii materiału a następnie referowanie go sobie nawzajem, jednocześnie dzieląc się notatkami. Dla osób z poważnymi brakami, lub lubiących pracę samodzielną sugeruje się odnalezienie właściwego korepetytora.

Czy na naukę może być za późno?

Wiadomo, że im później zabierzemy się za przygotowanie do egzaminu, tym więcej czasu będziemy musieli dziennie poświęcać na opanowanie materiału. Jeśli nie byliśmy orłem z przedmiotu, który mamy zamiar zdawać powinniśmy jak najszybciej zabrać się za naukę samodzielną, lub, w skrajnym wypadku, zmienić deklarację i wybrać inny przedmiot niż pierwotnie. W nauce do matury, poza dobrym rozplanowaniem, adekwatnym do naszej siły i zamiarów, ważnym jest też zaplanowanie i wygospodarowanie czasu na odpoczynek. Przeciążona głowa bardzo szybko się męczy, zebrane informacje mogą się nam mieszać, a zapamiętywanie może iść opornie.

Najlepszym sposobem na Przygotowanie do matury jest zakupienie odpowiednich książek i realizowanie planu nauki we własnym tempie. Każdą powtarzaną partię czy rozdział powinniśmy sprawdzić, najlepiej z pomocą dostępnych arkuszy czy zbiorów zadań. Im więcej nauki podejmiemy teraz, tym mniejszy będzie nasz stres na egzaminie, przez co ten może nam pójść o wiele lepiej, kiedy będziemy do niego podchodzić nauczeni, ale na luzie.

School obraz autorstwa freepik - www.freepik.com